Covid19 en fysiotherapiebehandelingen

Beleid COVID-19 en fysiotherapiebehandelingen.               

 

Gezien de huidige ontwikkelingen zien wij ons nog meer genoodzaakt onze verantwoordelijkheid te nemen voor uw en onze gezondheid.

 

Therapiecentrum Twente zal in principe vanaf nu, tot nader bericht, geen individuele fysiotherapeutische behandelingen uitvoeren waarvoor lichamelijk contact noodzakelijk is.  

 

Met ingang van 23 maart is het uitgangspunt dat de behandeling van alle patiënten in principe digitaal plaatsvindt. Dit uitgangspunt geldt voor patiënten die al in behandeling zijn en voor nieuwe patiënten. De reden hiervan is dat er aanwijzingen zijn dat mensen ook besmettelijk kunnen zijn zonder dat zij enig symptoom van Corona vertonen (stille transmissie). Duidelijk is ook dat het virus enige tijd kan overleven buiten het menselijk lichaam. Op gladde oppervlakken langer dan op ruwe oppervlakken. De precieze overlevingsduur van het COVID-19 virus buiten het lichaam is nog niet bekend. De schattingen variëren van enkele tot een groot aantal uren.

Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin ondanks bovenstaande risico’s bij hoge uitzondering face-to-face behandeling noodzakelijk is. Voor uitzondering zie het hiernaast afgebeelde schema.

 

Online-intake

Wij hebben de mogelijkheid voor consulten, therapie, coaching en adviezen op afstand (telefonisch en beeldbellen), dit kunt u met uw therapeut overleggen. Nieuwe patienten kunnen dit aanvragen als eerste consult.

 

Online-oefenprogramma/therapie

Wij kunnen u online en via email oefenprogramma's en huiswerkoefeningen onder begeleiding aanbieden.

 

Dringend verzoek

Daarnaast doen we nogmaals een dringend verzoek de praktijk te mijden indien u één of meerdere klachten heeft die op de RIVM-lijst staan:

a. (neus)verkoudheid

b. hoesten, kuchen of niezen

c. loopneus d. keelpijn

e. verhoging (= tot 38 graden) of koorts

f. kortademigheid

g. hoofdpijn

h. branderige ogen

i. moeheid

j. je ziek voelen

k. diarree 

 

Van ons kunt u verwachten dat wij strenge hygiëne-maatregelen hebben genomen en onze therapeuten zullen niet werken indien zij bovengenoemde klachten hebben.

 

We hopen op uw begrip in deze, voor ons ook, zeer ongewone situatie.

 

Hopelijk tot snel, in goede gezondheid!

 

Team Therapiecentrum Twente