Hart vaatziekten

Hartrevalidatie is een effectieve manier om te werken aan het lichamelijk herstel en verbetering van uw conditie bij of na hartproblemen. Heeft uw cardioloog u verteld dat hartrevalidatie als onderdeel van uw behandeling uw herstel gunstig beïnvloedt, of heeft u het gehele revalidatietraject doorlopen in het ziekenhuis, maar vind u het fijn om onder begeleiding uw conditie en uithoudingsvermogen te verbeteren. dan vindt u hier meer informatie over hartrevalidatie en het doel ervan.

Verschillende hartproblemen
Onder een hartaandoening wordt verstaan: alle soorten hartproblemen waarvoor u behandeld bent of wordt. Voorbeelden van hartaandoeningen zijn:

- hartinfarct

- agina pectoris (pijn op de borst)

- hartfalen

- hartritmestoornisssen

- aangeboren hartafwijkingen

U heeft ook een hartaandoening als u bijvoorbeeld onlangs gedotterd bent, een pacemaker of omleidingen heeft gekregen, of een operatie aan uw hart(klep) heeft gehad.

Wat kan de fysiotherapeut voor u betekenen?
Bij de hartrevalidatie kan aan één of meerdere doelen gewerkt worden. Veelvoorkomende doelen waar mensen aan willen werken zijn:
- het leren kennen van de eigen fysieke grenzen
- het leren omgaan met fysieke beperkingen
- het optimaliseren van het inspanningsvermogen (verbeteren van de conditie)
- overwinnen van angst voor lichamelijke inspanning
- ontwikkelen / onderhouden van een lichamelijk actieve leefstijl

Behandeltraject
Na uw aanmelding vindt er een individuele intake / gesprek plaats waarbij tevens vragenlijsten en fysieke testen afgenomen zullen worden. Op basis van de uitkomsten van de intake, vragenlijsten en fysieke testen zal bekeken worden of, en zo ja welk, behandeltraject voor uw situatie gewenst is. De duur van het behandeltraject en de frequentie van de behandeling zal per persoon verschillend kunnen zijn.

Vergoeding
Het aantal behandelingen dat vergoed wordt is afhankelijk van de polisvoorwaarden bij uw zorgverzekeraar. Vraag uw fysiotherapeut naar de voorwaarden.