Fysiotherapie bij vaatklachten

Pijn in de benen kan veroorzaakt worden door een verminderde doorbloeding. De medische naam voor deze aandoening is Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV). Een andere medische benaming voor PAV is: Claudicatio Intermittens, maar in de volksmond wordt het ook wel etalagebenen genoemd. PAV is een veel voorkomende, vaak niet herkende, aandoening die wordt veroorzaakt door atherosclerose (aderverkalking / dichtslibben van de aderen). Het komt vaak voor in de slagaders van het been. PAV kan ernstige gevolgen hebben. Maar PAV kan goed behandeld worden indien u verwezen wordt voor fysiotherapie door een vaatchirurg of de huisarts.

U heeft een verhoogd risico op het krijgen van PAV als u:

 • Ouder dan 50 bent.
 • Uit een familie komt waarin hart- en vaatziekten voorkomen.
 • Rookt of heeft gerookt.
 • Een hoge bloeddruk heeft.
 • Diabetes heeft.
 • Een hoog cholesterol niveau heeft.
 • Overgewicht heeft.
 • Te weinig lichaamsbeweging heeft.


Werkwijze:
Er worden gestandaardiseerde testen en meetinstrumenten gebruikt om de klachten te inventariseren, om behandeldoelstellingen te bepalen en om de behandeldoelstellingen te behalen en te evalueren. 


Behandeldoelstellingen kunnen zijn:

 • Vergroten van de pijnvrije en totale loopafstand.
 • Verbeteren van het (duur)uithoudingsvermogen.
 • Verhogen van de pijntolerantie / leren "door de pijn heen te lopen ".
 • Overwinnen van angst voor inspanning.
 • Verbeteren van het looppatroon.
 • Ontwikkelen van een actieve leefstijl.
 • Verbeteren van specifieke vaardigheden zoals traplopen.
 • Geven van informatie en voorlichting.


Planning:
Door middel van een oefenprogramma op de praktijk, zowel individueel als in groepsverband, wordt specifiek getraind om de doelstellingen te bereiken. Vooral loopoefeningen, kracht- en conditionele oefeningen maken deel uit van het programma. Ook wordt het uitvoeren van huiswerkoefeningen gestimuleerd om het “loopgedrag” in de thuissituatie te verbeteren. Het programma kan, afhankelijk van de ernst van de problematiek, de duur hebben van enkele maanden tot een jaar.