Longfysiotherapie

Longaandoeningen zoals COPD kunnen als zeer beperkend worden ervaren. Als u last krijgt van benauwdheid en hoestbuien als u zich inspant, is het begrijpelijk dat u liever geen lichamelijke activiteiten onderneemt. Maar voor mensen met longklachten is het juist belangrijk dat de conditie op peil blijft. Als u minder beweegt, krijgt u uiteindelijk meer klachten, waardoor u vervolgens nog minder gaat bewegen.

Eerst wordt er een intake/onderzoek gedaan door de fysiotherapeut.
Naar aanleiding van de intake worden de doelstellingen bepaald en worden afspraken gemaakt over de te volgen therapie.

  • Fysiotherapie bij COPD heeft meestal de volgende doelstellingen:
  • Verbetering of handhaving van de ademhalingstechniek.
  • Verbetering of handhaving van de algemene en functionele spierkracht.
  • Verbetering of handhaving van de conditie.
  • Het geven van informatie en advies over de aandoening.
  • Het stimuleren tot verandering van bewegingsgedrag, een gedrag waarbij bewegen in het dagelijks leven meer op de voorgrond staat.


Door middel van een oefenprogramma op de praktijk, zowel individueel als in groepsverband, wordt specifiek getraind om de doelstellingen te bereiken.Loopoefeningen, traplopen, fietsen, maar ook kracht- en functionele oefeningen maken deel uit van het programma. Daarnaast wordt het uitvoeren van huiswerkoefeningen gestimuleerd om het bewegingsgedrag in de thuissituatie te verbeteren.