Slijmbeursontsteking elleboog

Een slijmbeurs is een zakje met vocht dat zich tussen botten en pezen of gewrichten bevindt. Het dient als een soort stootkussen, het vangt klappen op. In de elleboog bevindt de slijmbeurs zich aan de achterkant van het ellebooggewricht. Het beschermt de elleboog tegen stoten en veel leunen op de punt van de elleboog. Deze slijmbeurs kan ontstoken zijn, men spreekt dan van een slijmbeursontsteking of een bursitis olecrani.

 

Oorzaken

Een bursitis olecrani kan verschillende oorzaken hebben: Een slijmbeursontsteking in de elleboog kan veroorzaakt worden door overbelasting, bijvoorbeeld door lang steunen op de ellebogen. Er kunnen door langdurige druk beschadigingen optreden die kleine bloedingen veroorzaken, hieruit kan een ontsteking ontstaan. Vooral studenten leunen veel op de ellebogen wanneer zij aan het studeren zijn. Een elleboogontsteking wordt daarom ook wel een studentenelleboog genoemd. Bursitis in de elleboog kan ook plotseling ontstaan. Wanneer de elleboog een harde klap te verwerken krijgt door bijvoorbeeld een val of een ongeluk, dan kan hierdoor een acute slijmbeursontsteking ontstaan.rnEen elleboogslijmbeursonsteking kan tevens ontstaan door een infectie. Wanneer bacteriën in de slijmbeurs terechtkomen dan kan dit leiden tot een ontsteking.rnBij aandoeningen zoals reumatoïde artritis of jicht kan een slijmbeursontsteking een verschijnsel zijn van de reumatische aandoening.

 

Klachten

Patiënten ervaren pijn aan de elleboog, vooral wanneer er druk op de pijnlijke plek uitgeoefend wordt. De pijn is vaak aanwezig in rusttoestand en neemt toe bij beweging. Men heeft door deze pijn problemen met het bewegen van de elleboog. Daarnaast kan men last hebben van een pijnlijke huid op de plek van de ontsteking, wanneer men over de huid aait kan dit pijnlijk zijn. Vaak gaat een slijmbeursontsteking gepaard met een zwelling, er is sprake van een vochtophoping. Als de slijmbeursontsteking veroorzaakt wordt door een infectie dan kan er tevens sprake zijn van koorts.

 

Onderzoek en diagnose

Hoe en door wie wordt de diagnose gesteld? De arts of fysiotherapeut zal de klachten en symptomen met de patiënt bespreken. Er wordt een vraaggesprek gevoerd waarmee de arts of fysiotherapeut alle benodigde informatie voor het stellen van een diagnose verzamelt. Daarnaast zal de behandelaar lichamelijk onderzoek uitvoeren en mogelijk een echografie maken. Meestal is dit voldoende voor het stellen van een diagnose.