Werkplekonderzoek, verzuimvermindering voor elke werkgever

Een werkplekonderzoek is gericht op het voorkomen of verhelpen van gezondheidsklachten.

 

Op basis een het werkplekonderzoek ontvangt u een gericht advies voor het optimaliseren van de werksituatie. Daarmee kunt u de klachten en het verzuim bij u zelf en de werknemers terugdringen.

 

Een werkplekonderzoek kan op iedere werkplek worden verricht, van productieomgeving tot op kantoor.

Tijdens het werkplekonderzoek wordt er gekeken naar de volgende aspecten:

• individueel bezoek op de werkplek en instructies geven met betrekking tot het instellen/ op de juiste wijze inzetten van de werkplek

• beantwoorden van vragen over de werkplek en/ of (beginnende) klachten

• omgevingsfactoren in kaart brengen, zoals klimaat , verlichting en geluid

• inventarisatie maken van eventuele knelpunten

• schriftelijke terugkoppeling met hierin adviezen en juiste instellingen van de werkplek.

 

Het resultaat:

1. De werknemer is zich bewust van zijn houdings- en bewegingsgewoonten en van de relatie tussen zijn houdings- en bewegingspatroon en het ontstaan van lichamelijke klachten

 

2. De werknemer heeft inzicht in zijn persoonlijke risicofactoren en de mogelijkheden om deze positief te beïnvloeden

 

3. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van aanwezige hulpmiddelen en meubilair

 

4. Klachtenvermindering en vergroting werkplezier van de werknemer

 

5. Verzuimreductie voor de werkgever