Hart-, Vaat- en Longfysiotherapie

De hart- vaat- en longfysiotherapeut

In onze praktijk zijn meerdere fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in hart-,vaat- en longproblematiek. Hart- en vaatziekten en aandoeningen van de long- en luchtwegen komen heel veel voor. Iedereen kent wel iemand die hierdoor is getroffen. Deze ziekten hebben grote gevolgen voor de kwaliteit van leven, beperken sterk het aantal gezonde jaren en zijn twee van de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland.

Wij zijn daarom ook aangesloten bij het HVL-netwerk Twente. Het HVL-netwerk heeft een direct samenwerkingsverband met de specialisten in MST – Enschede en het ZGT Hengelo en Almelo. De fysiotherapeuten van dit netwerk werken volgens het officiële protocol en de praktijken voldoen aan alle gewenste eisen. Deze fysiotherapeuten zijn de specialisten op dit gebied die de deskundigheid in huis hebben om patiënten met hart-, vaat- of longklachten te helpen en begeleiden bij het op peil brengen of verbeteren van de conditie door oefeningen en/of het aanleren van ademtechnieken en –tempo. Uit wetenschappelijke studies blijkt dat training en deskundige begeleiding noodzakelijk is voor mensen met bijvoorbeeld hartfalen en COPD (chronische obstructie van de luchtwegen). Door de diverse oefeningen krijgen de patiënten het gevoel meer controle te hebben over hun aandoening. Fysiotherapie zet ze aan hun levensgewoontes en levensstijl positief te veranderen.

Longfysiotherapie Fysiotherapie bij hartproblematiek Fysiotherapie bij vaatklachten